Tobaksmottagning

Tobaksmottagning

Tobaksmottagningen vänder sig till dig som vill få hjälp att sluta röka eller snusa. Våra tobaksavvänjare kommer att informera kring tobak och hur den påverkar din hälsa men också personer i din omgivning.

Tobaksmottagningen kommer främst att arbeta med rådgivande och motiverande samtal. Målet är att motivera patienter till ett tobaksfritt liv och därmed också ett sundare och hälsosammare liv. På mottagningen möter du våra två tobaksavvänjare Ghazaleh och Ann-Cathrine, som tillsammans med dig kommer att arbeta med individuell tobaksavvänjning, vilket innebär att vi tillsammans med dig sätter en upp en behandlingsplan som bygger på tre faser.

En förberedelsefas som innebär att vi bland annat kartlägger dina tobaksvanor, du får medicinsk information och information om vilka nikotinhjälpmedel som finns och kan vara till hjälp för att sätta stopp på din tobakskonsumtion. Under den andra fasen, den aktiva stoppfasen, ligger fokus på att ändra dina vanor samt lindra nikotinsug och abstinensbesvär. Under den tredje fasen ser vi tillbaka på dina erfarenheter av de första rök-snusfria dagarna. Vi lyfter upp dina framgångar och diskuterar dina svagheter. Antalet besök baseras utefter dina behov på vårdcentralens mottagning men vi kommer också erbjuda telefonkontakt.