Psykologmottagning

Pyskologmottagning

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg har idag tillgång till både psykolog, psykoterapeut och kurator. Samtalsmottagningen sker dels på Primärvårdsmottagning B och dels på Barnavårdscentralen.

Psykologmottagningen har möjligheter att erbjuda samtalsstöd, evaluering och psykologisk bedömning samt korttidsterapi. Vi har tillgång till både KBT och IPT inriktade terapeuter samt traditionella psykodynamiska och kurativa behandlingsmetoder.

Från årsskiftet 2016 kommer vi att satsa på att bygga en helt ny psykologmottagning på Kortedala Torg 5. Från den 1 januari 2016 förstärker vi vår mottagning med ytterligare en psykolog och vi planerar att under våren 2016 anställa ytterligare en psykolog med inriktning på neuropsykiatriska utredningar, särskilt inriktad mot barn.

Det är av stor vikt att kartlägga patienternas livsstil för att kunna identifiera riskbeteenden såsom hög alkohol- eller drogkonsumtion samt andra risker. Vid behov kan våra terapeuter och psykologer förmedla kontakter inom specialistpsykiatrin, kvinnojouren, socialtjänsten eller andra instanser.