Primärvårdsmottagning A

Detta är den äldsta delen av vårdcentralen, och den har varit i bruk sedan oktober 2009.

Här arbetar tre fasta allmänspecialister tillsammans med laboratoriepersonal och distriktssköterskemottagning. Här finns också våra specialistmottagningar i astma- KOL, diabetes och tobaksavvänjning, samt triagering, akutrum och kanslifunktion samt reception och städerska.

Lokalerna är handikappanpassade och ombyggda för att möta tillgänglighetskraven enligt Västra Götalandsregionens normer.

Läkarna som arbetar på Primärvårdsmottagning A har både förbokade tider och akuta tider för drop-in. Om du kommer utan att ha bokat en tid kan du få vänta tills det blir en läkare ledig, eller så får du en tid senare.

Öppettiderna på Primärvårdsmottagning A är:

  • Måndag – fredag 08.00 – 17.00
  • Kvällsjour 17.00 – 22.00
  • Helgjour 10.00 – 16.00