Hemsjukvård

Hemsjukvård
Nya Vårdcentralen Kortedala Torg ansvarar för 165 platser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt Närområdesplanen för Östra Göteborg 2015. Platserna omfattar permanent boende enligt Socialtjänstlagen, Bostäder med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) samt korttidsboende enligt LSS.

Vår läkare Murisa har ett nära samarbete med kommunens hemsjukvård och boenden för att möta svårt sjuka patienters behov i deras boendemiljö. Besök i kommunala boenden sker regelbundet två dagar per vecka. Varje patient genomgår en fördjupad läkemedelsgenomgång för att säkerställa att den bästa tänkbara medicinska behandling ges. Vårdcentralen har även ett konsultativt ansvar för rådgivning till kommunens sjuksköterskor i särskilda boenden och hemsjukvård.