Diabetesmottagning

DiabetesmottagningNya Vårdcentralen Kortedala Torg har en specialistsjuksköterska inom diabetesvård. Diabetessjuksköterskan arbetar i nära samarbete med din behandlande läkare och har specialistkompetens inom just diabetesmedicin och egenvård i samband med sjukdomen. Diabetesmottagningen erbjuder alla patienter med diabetesdiagnos en kontinuerlig uppföljning, samt råd och stöd i livsstilsfrågor och i frågor kring sjukdomen.

Diabetes är en kronisk sjukdom. Det betyder att om du en gång har fått diabetes så har du sjukdomen livet ut. Behandlingen kan omfatta fysisk aktivitet på recept, medicinering, fotvård, ögonbottenfotografering, kostrådgivning samt uppföljning och provtagning. I samband med sjukdomsdebut genomförs ögonbottenfotografering. Uppföljning av diabetespatienter sker minst en gång årligen hos diabetessjuksköterskan och en gång årligen hos behandlande läkare. Vid behov, exempelvis vid behov av förändrad medicinering, kan läkarbesöken ske med tätare mellanrum.

I samråd med läkaren och efter utredning av alla riskfaktorer, tas beslut om lämpliga behandlingar och medicinering. Om insulinbehandling bedöms nödvändig, ger diabetessköterskan instruktioner om hur man mäter sockernivåerna i blodet samt instruktioner om hur man skall ge sig själv insulinsprutorna.

I Sverige finns ett nationellt kvalitetsregister för diabetesvården, kallat Nationella Diabetesregistret, NDR. Alla patienter som har diabetesdiagnos erbjuds möjlighet att delta i diabetesregistret. Syftet med registret är att förbättra diabetesvården. Deltagandet är frivilligt.