Samarbetspartner

Samarbetspartner

Vi använder oss av Medicinsk Fotvård, Christina Halbig som underleverantör av fotvård för våra diabetespatienter.