Patient- och brukarundersökning

Patient och brukarundersökning
I den fornnordiska mytologin var Munin en korp som flög med underrättelser åt sin herre Odin.
Västra Götalandsregionen har givit sitt statistiska informationssystem om primärvården samma namn

Varje år så genomför företaget Indikator AB två patientundersökningar, en på hösten och en på våren, inom Västra Götalandsregionen.

Patientundersökningen syftar till att ta reda på hur nöjda patienterna är med avseende på hur patienterna uppfattar primärvården.

Resultatet av undersökningen offentliggörs bland annat på Västra Götalandsregionens egen hemsida för statistik inom primärvården. Denna statistik finns på www.munin.vgregion.se.

Nedan redovisar vi en tabell med en sammanställning av olika patienterfarenheter som redovisats i Munin efter patientundersökningen våren 2015. Som jämförelsetal använder vi dels värdet för hela Västra Götalandsregionen, vilket redovisas i kolumn 3, och dels värdet för samtliga vårdcentraler i Göteborg med ett CNI >2,5, vilket redovisas i kolumn 2. Det innebär att det är vårdcentraler som i likhet med oss är verksamma i socialt utsatta områden. Nya Vårdcentralen Kortedala Torg redovisas i kolumn 1.

Sammanfattning av patienterfarenheter från www.munin.vgregion.se 1 2 3
Andel patienter som fick tillräcklig information om sitt tillstånd 77,53 72,55 75,33
Andel patienter med förtroende för den läkare de träffat 89,86 78,70 82,94
Sammanvägt förtroende för vårdcentralen 80,28 74,54 78,78
Andel patienter som kände sig bemötta med respekt och hänsyn 91,54 85,47 88,71
Andel patienter som fick träffa samma doktor som de brukade 87,87 62,65 59,51
Andel patienter som kände sig delaktiga i beslut som de ville 75,71 71,18 76,27
Andel patienter som rekommenderar vårdcentralen till andra 79,45 74,44 80,00

1) Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
2) Genomsnitt av samtliga vårdcentraler i Göteborg med ett CNI > 2,5
3) Genomsnitt av hela Västra Götalandsregionen