Nyckeltal

Nyckeltal
I den fornnordiska mytologin var Munin en korp som flög med underrättelser åt sin herre Odin.
Västra Götalandsregionen har givit sitt statistiska informationssystem om primärvården samma namn.

Varje månad så levererar alla vårdcentraler in tre datafiler till Västra Götalandsregionen. Datafilerna innehåller uppgifter om hur många patientbesök som vårdcentralen har tagit emot, diagnoser, personalkategorier med mera. Statistiken använder Västra Götalandsregionen till att bland annat skapa en bild av hur hälsoläget ser ut i Västra Götaland och bedöma hur vårdtyngden fördelar sig mellan olika vårdcentraler.

Resultatet av sammanställningen offentliggörs bland annat på Västra Götalandsregionens egen hemsida för statistik inom primärvården. Denna statistik finns på www.munin.vgregion.se. Det går aldrig att se någon enskild patients journaluppgifter i Munin.

Nedan redovisar vi en tabell med en sammanställning av olika nyckeltal i vården som redovisats i Munin. Som jämförelsetal använder vi dels värdet för hela Västra Götalandsregionen, vilket redovisas i kolumn 3, och dels värdet för samtliga vårdcentraler i Göteborg med ett CNI >2,5, vilket redovisas i kolumn 2. Det innebär att det är vårdcentraler som i likhet med oss är verksamma i socialt utsatta områden. Nya Vårdcentralen Kortedala Torg redovisas i kolumn 1.

1 2 3
Nyckeltal befolkning
Diagnostyngd ACG (Sammanlagd tyngd per listad person i genomsnitt) 1,25 0,9798 1
Socioekonomisk utsatthet CNI (Care Need Index) 5,05 3,82 2,31
Nyckeltal produktion av sjukvård
Andel av de listade som besökt vårdcentralen de senaste 12 månaderna 65% 57% 60%
Täckningsgrad i % 64,44% 60,92% 64,44%
Antal besök hos psykoterapeut, psykolog och kurator per 1000 listade 9,47 5,63 3,8
Andel av alla läkarbesök, där läkaren har satt en diagnos i journalen 98,24% 93,01% 94,11%
Andelen patienter som vid nybesök erbjuds läkartid inom 7 dagar 100% 91,64% 93,30%
Nyckeltal rådgivande hälsosamtal
Antal rådgivande samtal om fysisk aktivitet per 1000 listade 31,88 21,87 17,8
Antal rådgivande samtal om tobaksvanor per 1000 listade 23,25 8,86 5,59
Antal rådgivande samtal om alkoholvanor per 1000 listade 1,56 5,07 2,84
Nyckeltal BVC
Sjukskötersketillgång BVC – antal 70 54 58
Läkartillgång BVC – antal 3,9 9,6 3,9
Tidig hemgång till nyfödda i % 57% 58,41% 80,79%
Nyckeltal Äldre
Andel listade +75 år, där en fördjupad läkemedelsgenomgång skett 57,98% 47,40% 47,10%
Andel olämpliga läkemedel till äldre +75 år 1,24% 1,78% 1,56%

1) Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
2) Genomsnitt av samtliga vårdcentraler i Göteborg med ett CNI > 2,5
3) Genomsnitt av hela Västra Götalandsregionen