Personalbil

Personalbil

Vi erbjuder alla våra fast anställda medarbetare, möjligheten till löneväxling genom att de avstår en viss del av sin bruttolön och istället erhåller en personalbil. Ett villkor är att den anställde väljer en ny miljöbil. Hittills har 4 anställda valt att löneväxla till en miljöbil.

Konkret innebär det för den anställde att hen får en löneförmån för personalbilen, samt ett avdrag på bruttolönen. För den anställde innebär det att nettolönen minskar, men inte lika mycket som det skulle ha kostat att köpa eller leasa bilen privat. Den anställde tjänar alltså på att löneväxla och får i praktiken en förstärkt nettoinkomst.

Företaget förlorar ingenting på att den anställde väljer att löneväxla. Det kostar alltså ingenting extra. Löneavdraget finansierar kostnaden för bilen och bolaget varken vinner eller förlorar på affären. Däremot så får vi gladare och nöjdare medarbetare och det är en vinst i sig – även om det inte är i pengar.

Miljön blir också en vinnare, eftersom kravet är att det skall vara en ny miljöbil.