Medarbetarens villkor

Medarbetarens villkor

Fasta anställningar

Vi har inga begränsade visstidsanställningar, och för närvarande inga vikariat. Nästan alla våra medarbetare är tills vidare anställda, förutom de som är inhyrda eller provanställda. Samtliga våra tills vidare anställda börjar som provanställda i 6 månader och därefter går anställningen över i tills vidare anställning. Vi har också två timanställda helgstäderskor.

Rätt till heltid

Samtliga våra anställda medarbetare utom tre kan idag erbjudas heltid. En av dessa tre kommer att erbjudas heltid under 2016, och de två kvarvarande är timanställda helg- och semesterstäderskor.

Löner

Samtliga våra medarbetare har konkurrenskraftiga löner och goda anställningsvillkor vad avser rätt till ledighet, tillgång till vidareutbildningar och personalsociala förmåner. Varje morgon serveras frukost till självkostnadspris av våra två värdinnor på Primärvårdsmottagning A och B.

Utvecklingssamtal

Varje år har vi individuella utvecklingssamtal med samtliga medarbetare. Det gäller såväl egna anställda som inhyrda. Vi har också årligen återkommande utvecklingssamtal kring olika delar av verksamheten där samtliga medarbetare som är berörda av den aktuella verksamheten deltar.

Personalkonferens

En gång om året åker vi på personalkonferens. Då samlas vi i två dagar och går igenom alla rutiner, policydokument och riktlinjer för att alla medarbetare skall få samma information, bli delaktiga i företagets strategiska utveckling och också få tillfälle till gemenskap och rekreation.

Arbetsmiljö

Vi har ett välstrukturerat och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har haft en inspektion från Arbetsmiljöverket som avlöpte mycket väl och vi har ett gott samarbete med det regionala skyddsombudet från fackförbundet Kommunal samt ett eget lokalt skyddsombud.

Vi har ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete med riskanalyser och åtgärder, samt regelbundet återkommande samtal kring varje del av verksamheten samt med varje medarbetare.