Ekonomi

Ekonomi
Vårdcentraler i Väst AB har varit verksamma sedan 2009. Under åren har verksamheten vuxit både vad gäller antalet listade patienter, antalet medarbetare och den ekonomiska omsättningen.

Bara de sista tre åren har antalet listade ökat med nästan 2 000 patienter.

Listade patienter

I takt med att verksamheten har vuxit så har vi behövt göra omfattande investeringar, dels i vår första enhet Primärvårdsmottagning A, och dels i den helt nybyggda Primärvårdsmottagning B.  De senaste tre åren har de samlade tillgångsökningarna uppgått till mer än 5 miljoner kronor.

Vi har gjort omfattande investeringar i lokaler, medicinsk utrustning, inventarier och IT-utrustning.

Under 2016 står vi återigen inför nya investeringar när vi skall satsa på en helt ny Psykologmottagning och ett nytt Administrativt Kontor för att ytterligare öka vår kapacitet och frigöra utrymme för mottagningsverksamhet.

Vi kommer under hösten 2015 att investera i ett helt nytt telefonsystem, samt anställa fler sjuksköterskor. Detta kommer att innebära att våra patienter slipper vänta på att bli uppringda i Tele-Q systemet som de flesta vårdcentraler använder, utan istället kan få vänta kvar i en interaktiv kö och få svar direkt.

Här följer en 3-års översikt över företagets ekonomiska ställning och utveckling.

Vårdcentraler i Väst AB 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31
Resultaträkning
Nettoomsättning (Tkr) 32483 30105 27161
Övrig omsättning (Tkr) 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2484 1024 1624
Resultat efter finansnetto 2308 913 1461
Årets Resultat 790 768 1461
Balansräkning
Summa Omsättningstillgångar 5857 4592 4538
Summa Anläggningstillgångar 5039 1813 1233
Summa Tillgångar 10896 6405 5771
Summa Kortfristiga skulder 6226 4460 3806
Summa Långfristiga Skulder 1098 160 248
Summa Skulder 7324 4620 4054
Summa Eget Kapital 3572 1785 1717
Nyckeltal
Soliditet (EK/T) 33% 28% 30%
Likviditet (OMS/KS) 94% 103% 119%
Rörelsemarginal (EBIT/OMS) 8% 3% 6%