Missbruksrådgivning

Missbruksrådgivning
Vårdcentralen arbetar med missbruksfrågor som en integrerad del i samtal kring livsstil och hälsa, och frågor kring bruk av alkohol och droger är relevanta för din hälsa och din livskvalitet. Vi använder oss av Audit och Dudit för att ställa frågor till dig och bedöma om du har ett risk- eller missbruksbeteende.

Här kan du själv göra en bedömning av om du har ett riskbruk av alkohol. Riskbruk av alkohol handlar om den konsumtion som ännu inte har utvecklats till missbruk eller beroende men som riskerar att göra det om den fortsätter. Konsumtionen innebär en klar risk för att utveckla kroppsliga skador.

Standardglas

Styrkan på ölen är också viktig

  • 1 burk (50 cl) starköl 5% är 1,5 standardglas
  • 1 burk (50 cl) starköl 7-8% är 2 standardglas
  • 1 burk (50 cl) starköl 9-10% är 3 standardglas

En generell regel för riskbruk av alkohol är den som överstiger 14 standardglas per vecka för män respektive 9 standardglas för kvinnor, även om det finns en individuell känslighet som man måste beakta.

Riskbedömning / antal standardglas

Veckokonsumtion Kvinna Man
Låg Risk 0-8 0-13
Ökad Risk 9-14 14-19
Skadligt Bruk ≥ 14 ≥ 19

Allt berusningsdrickande innebär riskbruk och det innebär för män att vid ett och samma tillfälle dricka 5 standardglas (1 flaska vin) och för kvinnor 4 standardglas.

1-2ggr./månad Kvinna Man
≥ 19 ≥ 19