Fysisk Aktivitet

Fysisk aktivitet

FaR-ordination, Fysisk aktivitet på Recept, kan kännas som en märklig sak att få på recept från en läkare eller en distriktssköterska. Behöver jag ett recept för att träna, eller för att gå ut och gå?

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna i förebyggande hälsovård, som syftar till att förhindra att människor insjuknar i kroniska sjukdomar, såsom hypertoni och diabetes. Fysisk aktivitet är också en central del i behandlingen av såväl KOL, astma, hypertoni och diabetes. Dessutom stärks det psykiska välbefinnandet av regelbunden motion vilket ger dig en övergripande bättre livskvalitet.

Fysisk aktivitet på recept kan utföras av en rad olika anordnare. Bland annat finns Angered Arena, Hälsoteket Angered, Hälsoteket Kortedala, Geråshallen Bergsjön och Hälsoteket Kåken Härlanda. Du kan också utföra Fysisk aktivitet på Recept på någon av Göteborgs stads simhallar eller själv söka upp en fysisk aktivitet som passar för just dig.

Rekommendationerna enligt de nationella riktlinjerna är att du tränar minst 20-60 minuter, 3 gånger per vecka för ökad styrka och kondition, samt att du varje dag motionerar genom att promenera minst 30 minuter i rask takt. Du bör också minska stillasittandet och inte sitta still mera än 4 timmar per dag.

Fysisk aktivitet på Recept, samt ett motiverande samtal med distriktssköterskan, kan vara startpunkten för en förändring och förbättring av ditt liv.