Asylmottagning

AsylmottagningAlla nyanlända asylsökande, kvotflyktingar, anknytningsinvandrare, ensamkommande barn, asylsökande som redan fått uppehållstillstånd men som inte hunnit göra hälsokontroll under tiden för asylansökan samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning.

Undersökningen skall ske så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Undersökningen är kostnadsfri och är början till introduktion i svensk hälso- och sjukvård.

Hälsoundersökningen innehåller ett hälsosamtal, provtagning samt läkarbesök med en läkarundersökning för både vuxna och barn. Till besöket bokas alltid en auktoriserad tolk som talar ditt språk.

På Nya Vårdcentralen Kortedala Torg får du tid omgående för din hälsoundersökning.