Psykologmottagning

PyskologmottagningPsykologen inom Barnavårdscentralen utgår från Barn- och Mödrahälsovården i Göteborg. Psykologen kan erbjuda stöd till vårdnadshavare gällande barns utveckling och uppfostran, samt även hjälpa vårdnadshavare med råd kring sömnsvårigheter. Vid behov genomför psykologen utredningar och utvecklingsbedömningar av barn.

Psykologen kan även ge stöd till vårdnadshavare i samband med depression och nedstämdhet. Vid andra behov av psykologstöd kan vårdnadshavare få hjälp av vårdcentralens psykologmottagning.

Psykologen besöker barnavårdcentralen en gång per månad. Vid besöken går barnsjuksköterskorna igenom de barn som de har frågeställningar kring, tillsammans med psykologen.