Läkarmottagning

LäkarmottagningLäkarmottagning på Barnavårdscentralen sker ca 3 gånger per månad. Då träffar läkaren barn och vårdnadshavare enligt ett fastställt schema som följer det nationella basprogrammet.

Dessa kontroller är vid 4 veckors ålder, vid 6 månaders ålder samt vid 12 månaders ålder. Utöver detta erbjuds läkartider vid behov enligt barnsjuksköterskas bedömning.

Vid läkarbesöken görs utvecklingskontroller och medicinska bedömningar. Vid behov remitteras barnet vidare till Barn- och Ungdomsmedicin