Barnavårdscentralen

Barnavårdscentralen
Barnavårdscentralen arbetar för barns hälsa och utveckling. Detta sker genom tidigt hembesök när barnet är nyfött, hembesök vid 8 månaders ålder, samt genom återkommande besök på barnavårdscentralen under barnets 6 första levnadsår, anpassat efter familjens önskemål och barnets behov.

Barnavårdscentralen bemannas av distriktsköterska samt en barnläkare. Under 2021 planerar vi att starta en Familjecentral i Gamlestaden i samverkan med Öppen Förskola samt Göteborgs Stad Individ och Familj.

Arbetet följer det basprogram som gäller för alla barn i Sverige. Detta omfattar bland annat regelbundna hälsoundersökningar, hälsoupplysning, utvecklingsbedömningar samt råd och stöd både individuellt och i grupp. Rådgivning kan bland annat omfatta frågor kring kost, amningsråd, blöjavvänjning samt sömnproblem. Barnavårdscentralen utför även vaccinationer.

Alla besök på barnavårdscentralen är frivilliga och kostnadsfria. Vi följer barnkonventionen och det innebär att alla barn har samma rättigheter till barnhälsovård, oavsett medborgarskap och uppehållstillstånd. Vi välkomnar alla barn, oberoende av familjekonstellationer, etnisk, religiös eller kulturell tillhörighet eller vårdnadshavarens sexuella läggning. Vid behov har du rätt att få tolkhjälp kostnadsfritt.

Barnavårdscentralen är till för hälsovård och riktar sig till friska barn. Barn som är akut sjuka hänvisas till vårdcentralen, för att undvika att andra små barn utsätts för infektioner.