Barnavårdscentral

Vår barnavårdscentral bemannas av distriktsköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Vi har även tillgång till specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin.

Barnavårdscentralen skall arbeta för barns hälsa och utveckling, göra hälsoundersökningar, hälsoupplysningar, utvecklingsbedömningar samt ge råd och stöd både individuellt och i grupp. Barnavårdscentralen utför även vaccinationer.

Barnavårdscentralen samverkar vid behov med kommunen, mödravårdscentral, förlossningsvården, barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten och förskolan.

Barnavårdscentralen har egen ingång och eget väntrum samt ett separat lekrum för barnen.

Barnavårdscentralen är öppen måndag – fredag 8.00 – 17.00.